Αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) συνδράμει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση και εισηγείται τους άξονες της πολιτικής και τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για την καταπολέμηση του προβλήματος της υπερχρέωσης των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Για τον σχεδιασμό της Στρατηγικής βασίζεται σε ρεαλιστικά δεδομένα καθότι συντηρεί βάση στατιστικών δεδομένων και πληροφοριών που καταγράφει τα ζητούμενα που προκύπτουν α) από την επαφή με το κοινό στις περιφερειακές της δομές, τα ΚΕΥΔ και το τηλεφωνικό κέντρο, β) από επιστημονικές μελέτες που διεξάγει και γ) από τη συνθεση αυτών με την εξειδικευμένη γνώση του υπάρχοντος νομικού και θεσμικού πλαισίου.

Για την υλοποίηση των απαραίτητων για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης στόχων έχει αρμοδιότητα και διάρθρωση τέτοια ούτως ώστε να συντονίζει τους κρατικούς φορείς και τα εμπλεκόμενα υπουργεία που συναπαρτίζουν το ΚΥΣΔΙΧ προκειμένου η υλοποίηση των στόχων να είναι έγκαιρη και αποτελεσματικότερη.

Παρότι η υφιστάμενη νομοθεσία ήδη απέκτησε ολοκληρωμένο χαρακτήρα καλύπτοντας όλα τα ιδιωτικά χρέη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων μέσω του αναθεωρημένου  Νόμου Κατσέλη (Νόμου Σταθάκη) και του επικείμενου νομοθετήματος του εξωδικαστικού μηχανισμού διευθέτησης οφειλών επιχειρήσεων, η ΕΓΔΙΧ βάσει της γνωστικής της δυνατότητας και των καινοτομικών εργαλείων που είναι σε θέση να αναπτύξει, της επαφής της με τους ίδιους τους πολίτες και την άμεση σχέση της με το Κυβερνητικό Συμβούλιο, είναι σε θέση να επεξεργάζεται κατευθύνσεις και προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Η βελτίωση εφόσον είναι επαρκώς τεκμηριωμένη προωθείται με συνοπτικές διαδικασίες στο ΚΥΣΔΙΧ το οποίο συνεδριάζει άμεσα υπό την διοργανωτική της ευθύνη και αποφασίζει ταχέως για την αποκατάσταση των προβλημάτων και την κάλυψη των κενών.

Πέραν των αιτημάτων που υποδέχεται και καταγράφει, η ΕΓΔΙΧ αναλαμβάνει να παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθε περίπτωση που αντιμετωπίζει συμβάλλοντας στην κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης με εγγύτητα στον πολίτη δια των 30 αποκεντρωμένων κεντρικών υπηρεσιών, των Κέντρων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών. Επιπλέον το δίκτυο αυτό συμπληρώνεται με άλλες 90 δομές μικρότερων γραφείων που διασπείρονται σε ολόκληρη την επικράτεια και  αναλαμβάνουν να υποδέχονται κοινό και να διαβιβάζουν στο δίκτυο νέα αιτήματα από τα οποία προκύπτουν νέες προτάσεις επίλυσης με βάση το ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης ιδιωτικού χρέους που η κυβέρνηση ανέπτυξε και συνέθεσε την τελευταία διετία. Για τη διαχείριση της πληροφορίας των αιτημάτων, τη στατιστική τους αποτύπωση, την επανατροφοδότηση των δεδομένων από εξατομικευμένες περιπτώσεις, την επικοινωνία Κεντρικής Υπηρεσίας με τις περιφερειακές δομές και την πληρέστερη εξυπηρέτηση και υποστήριξη των υποθέσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η ΕΓΔΙΧ αναλαμβάνει να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ).  Επιπλέον στη δομή της εντάσσονται εξειδικευμένα τμήματα οικονομικών συμβουλών και νομικής υποστήριξης που εξετάζουν σύνθετες και λιγότερο βατές περιπτώσεις.

Τέλος, η ΕΓΔΙΧ, αναλαμβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης για το πρόβλημα της ιδιωτικης υπερχρέωσης και επιμόρφωσης αρμόδιων και εμπλεκόμενων φορέων. Όλοι οι συμπολίτες μας και οι επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν τις πρόνοιες και τις δυνατότητες επίλυσης που τους παρέχει το ήδη υπάρχον νομικό πλαίσιο και οι εμπλεκόμενοι θεσμοί στην πορεία  διευθέτησης του συνόλου των οφειλών.  

Προηγούμενη Σελίδα
Θέλω να επιστρέψω στην κεντρική σελίδα αναφοράς στην Ειδική Γραμματεία
Εθνική Στρατηγική
Τι περιλαμβάνει η Εθνική Στρατηγική Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στις οποίας το σχεδιασμό και την υλοποίηση συνδράμει η ΕΓΔΙΧ?
Διάρθρωση της ΕΓΔΙΧ
Εσωτερική Διάρθρωση Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους
ΚΥΣΔΙΧ
Θέλω να μάθω περισσότερα για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στο οποίο υπάγεται η Ειδική Γραμματεία