Ένταξη στον Κώδικα Δεοντολογίας μετά απο δυο μήνες καθυστερήσεων

Εφόσον έχουν περάσει οι εξήντα ημέρες καθυστέρησης ή βρίσκεσαι στο διάστημα που πλησιάζει η ενενηκοστή και δεν έχεις τη δυνατότητα να καταβάλλεις τα οφειλόμενα ενώ παράλληλα:

δεν πλοιρείς τις προϋποθέσεις και δεν έχεις ενταχθεί ή δεν ενδιαφέρεσαι να ενταχθείς στις διατάξεις του αναθεωρημένου Ν.Κατσέλη (Ν.Σταθάκη)

ή

δεν έχεις γραπτή ειδοποίηση από το πιστωτικό ίδρυμα (ΠΙ) ότι εντάσσεσαι στη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας,

συστήνεται να έλθεις σε άμεση συνεννόηση με τους αρμόδιους υπάλληλους του ΠΙ προκειμένου να ενταχθείς στον Κώδικα Δεοντολογίας, ζητώντας να ακολουθήσεις καθορισμένα, διαφανή, κανονισμένα και χρονικά προσδιορισμένα στάδια διαπραγμάτευσης για τη ρύθμιση των οφειλών σου (σύμφωνα με τις δυνατότητες αποπληρωμής σου) που  σε προστατεύουν απο τις συνέπειες αποχαρακτηρισμού σου απο συνεργάσιμο δανειολήπτη (ο αποχαρακτηρισμός έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό από κάθε προστατευτική διάταξη του νομικού πλαισίου).

Σε περίπτωση που το Πιστωτικό Ίδρυμα αμελεί να σε εντάξει για να είσαι κατοχυρωμένος πρέπει να προσκομίσεις έγγραφα για την οικονομική κατάσταση σου μαζί με σχετική αίτηση επιθυμίας ένταξης (αυτοσχέδια αίτηση που να αναφέρει τα δάνεια που επιθυμείς να ρυθμίσεις, την αδυναμία αποπληρωμής, τα σταθερά σου στοιχεία και κυρίως τη βούληση σου να ενταχθείς στις διατάξεις του ΚΔΤ 4224/13 όπως αναθεωρήθηκε με την  195/1/29.07.2016  απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚΒ’ 2376/02.08.2016) η οποία πρέπει να αποδεικνύεται ότι παρελήφθη από την τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι η μη εφαρμογή του ΚΔΤ από τα ΠΙ συνεπάγεται κυρώσεις που επιβάλλει προς αυτά η Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Προηγούμενη σελίδα
Κυρώσεις
Επίδειξη Συμμόρφωσης Εφαρμογής του ΚΔΤ από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην ΤτΕ
Αίτηση
Η αίτηση δεν προβλέπεται στον ΚΔΤ ωστόσο προτείνεται για την ένταξη κάθε δανειολήπτη που επιθυμεί να ενταχθεί στον ΚΔΤ. Κατέβασε την προτεινόμενη αίτηση.