Ρύθμιση Οφειλών Ελευθέρων Επαγγελματιών προς το Δημόσιο και τα Ασφ.Ταμεία

Με το Αρθρο 15 παρ.21 ο Νόμος του Εξωδικαστικου Μηχανισμού

Με τις διατάξεις του Νόμου καθορίζεται μία διαφορετική διαδικασία για τη ρύθμιση των οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν εντάσσονται στο αμιγές πεδίο εφαρμογής αυτού του Νόμου καθώς δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Παρόλα αυτά, η αναγκαιότητα που επιβάλλεται από την καθημερινή πρακτική και το κενό του νομοθετικού πλαισίου, κατέστησε απαραίτητη τη θεσμοθέτηση μίας διαδικασίας που να καλύπτει και τις ανάγκες ελάφρυνσης αυτών των επαγγελματιών.

Σύμφωνα με την παράγραφο 21 του Άρθρου 15 του Νόμου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού,

μετά από αίτηση ενός ελεύθερου επαγγελματία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών που τηρείται στην παρούσα ιστοσελίδα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, ,

το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορεί να προτείνουν σε αυτούς λύσεις ρύθμισης οφειλών ανάλογες με αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

Συνεπώς, οι προτάσεις του Δημοσίου και των Ταμείων οφείλουν να κινούνται στο πλαίσιο της δυνατότητας διαγραφής βασικής οφειλής, προστίμων και προσαυξήσεων με την παράλληλη δυνατότητα επιμήκυνσης περιόδου αποπληρωμής με 120 μηνιαίες δόσεις.

Ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις οφειλών που προβλέπει ο Νόμος του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, κάνοντας κλικ παρακάτω.

Προηγούμενη Σελίδα

Επιστροφή στην ανάλυση του πεδίου εφαρμογής του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών

Συχνές Ερωτήσεις για τις ρυθμίσεις ελευθ. επαγγελματιών

Διαβάστε τις συχνές ερωτήσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων

Ρυθμίσεις Δημοσίου και Ασφ.Ταμείων

Ο Νόμος του Εξωδικαστικού Μηχανισμού προβλέπει τη δυνατότητα διαγραφής οφειλών από τη φορολογική διοίκηση και τα ασφ.ταμεία. Επίσης προβλέπει επιμηκύνσεις αποπληρωμών έως 120 δόσεις. Κάνε κλικ εδώ για περισσότερα