Οφειλές που εντάσσονται στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης

Ο Νόμος ορίζει ρητά ότι στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης δεν υπάγονται οφειλές του οφειλέτη που έχουν γεννηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Παρόλα αυτά, οι οφειλές που προκύπτουν στο διάστημα από 1/1/17 ως την περίοδο κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής στον Μηχανισμό, οι ενδιάμεσες οφειλές,  

αν αυτές αφορούν σε ήδη συμμετέχοντα πιστωτή με παλαιές οφειλές και συμφωνήσουν και όλοι οι υπόλοιποι ή τουλάχιστον  συμφωνήσει η πλειοψηφία των πιστωτών, σε ένα σχέδιο που δεν θίγει τους υπόλοιπους στην κατανομή του ποσού της ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη,

μπορούν να συμπεριληφθούν στη σύμβαση αναδιάρθρωσης που θα συμφωνηθεί στο τέλος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

Προηγούμενη Σελίδα

Επιστροφή στην ανάλυση του πεδίου εφαρμογής του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών

Ρυθμίσεις Δημοσίου και Ασφ.Ταμείων

Ο Νόμος του Εξωδικαστικού Μηχανισμού προβλέπει τη δυνατότητα διαγραφής οφειλών από τη φορολογική διοίκηση και τα ασφ.ταμεία. Επίσης προβλέπει επιμηκύνσεις αποπληρωμών έως 120 δόσεις. Κάνε κλικ εδώ για περισσότερα