Δεύτερη Αίτηση Υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Αιτήσεις υποβάλλονται ως την 31/12/18

Όσο εκκρεμεί η διαπραγμάτευση της πρώτης αίτησης μίας επιχείρησης ή εφόσον η διαδικασία της διαπραγμάτευσης της πρώτης έχει περαιωθεί με αποτυχία συμβιβασμού, αποκλείεται η υποβολή δεύτερης αίτησης.

Παρόλα αυτά, ο Νόμος στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης της πρότασης της πρώτης αίτησης της επιχείρησης παρέχει κάθε ευελιξία στην επιχείρηση προκειμένου να προσαρμόσει την αρχική πρόταση της, εφόσον έχουν διαφανεί οι βουλές και οι δυνατότητες ρύθμισης των πιστωτών δια των αντιπροτάσεων τους. Δηλαδή, εφόσον η επιχείρηση λάβει γνώση των αντιπροτάσεων και των θέσεων των πιστωτών της, έχει  τη δυνατότητα να τροποποιήσει  την αρχική της πρόταση κατά τρόπον ώστε να προσεγγίζει αυτές των πιστωτών και παράλληλα να είναι εφικτή η συνέχιση της δραστηριότητας της. Την τροποποιημένη πρόταση αυτή μπορεί κάλλιστα να την θέσει σε ψηφοφορία προκειμένου να λάβει την έγκριση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των πιστωτών.

Επιπλέον ο Νόμος παρέχει προστασία αναστολής πλειστηριασμών και κατασχέσεων στην αιτούμενη επιχείρηση και σε περίπτωση που επιτρεπόταν η υποβολή δεύτερης αίτησης μετά την αποτυχία συμβιβασμού στην πρώτη, οι επιχειρήσεις που δεν έχουν ειλικρινή πρόθεση να ρυθμίσουν τις οφειλές τους θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την παραπάνω προστατευτική διάταξη.

Προηγούμενη Σελίδα -Βήμα 2

Θέλω να επανέλθω στο κύριο μενού του 2ου βήματος που αφορά την αίτηση υπαγωγής του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων 

Προστασία από Πλειστηριασμούς, κατασχέσεις

Με τον Νόμο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού η επιχείρηση που αιτείται προστατεύεται από καταδιωκτικά μέτρα εναντίον της (πλειστηριασμούς, κατασχέσεις, ασφαλιστικά μέτρα). Διαβάστε περισσότερα εδώ

! Στρατηγικοί Κακ - Τραπεζικό Απόρρητο

????