Βήμα 1 Σκοπός της εφαρμογής του ΚΔΤ

Ο ΚΔΤ λειτουργεί ως οδικός χάρτης

Με τον ΚΔΤ θεσπίζονται οι γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετούνται βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή μεταξύ δανειολήπτη και ιδρύματος της αναγκαίας πληροφόρησης, προκειμένου κάθε πλευρά να είναι σε θέση να σταθμίσει τα οφέλη ή τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων εξυπηρέτησης (λύσεις ρύθμισης) ή οριστικού διακανονισμού (λύσεις οριστικής διευθέτησης) των δανείων σε καθυστέρηση με τελικό σκοπό, την επιλογή της καταλληλότερης λύσης, κατόπιν της ανά περίπτωση αξιολόγησης.

Συνεπώς, εφόσον έχεις αδυναμία να αποπληρώσεις τις υποχρεώσεις σου μπορείς να συμφωνήσεις με την τράπεζα σε ένα ευέλικτο πρόγραμμα αποπληρωμής ή σε παράδοση πλεοναζόντων περιουσιακών σου στοιχείων προκειμένου να απαλλαγείς απο το βάρος του δανείου. Και στις δύο περιπτώσεις προβλέπεται η δυνατότητα μερικής ή ολικής διαγραφής του δανείου. Κάνε κλικ παρακάτω για περισσότερα. 

Στόχος είναι η ρύθμιση να μη χρησιμοποιείται για να συγκαλύψει απλώς τα πραγματικά επίπεδα κινδύνων των συγκεκριμένων ανοιγμάτων, οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερη υπερχρέωση του δανειολήπτη και αυξάνοντας τις πιθανές ζημίες για την τράπεζα.

Η δυνατότητα του δανειολήπτη να αποπληρώνει κρίνεται με σημείο αναφοράς τα κριτήρια του ΚΥΣΔΙΧ για το ελάχιστο επίπεδο δαπανών διαβίωσης

και οι εποπτικές υποχρεώσεις των Τραπεζών έχουν να κάνουν με τη σύγκριση της παρούσας αξίας των μελλοντικών αποπληρωμών του δανειολήπτη σε σύγκριση με τη ρευστοποιήσιμη αξία της περιουσίας του (ΠΕΕ 42/30.05.2014). 

Προηγούμενη σελίδα
Ξαναξεκινήστε τη διαδικασία "βήμα-βήμα"
Κατάλληλες Λύσεις
Ποιά η διαφορά μεταξύ λύσεων ρύθμισης και οριστικής διευθέτησης
Επόμενο Βήμα
Έχω καθυστερήσει τις οφειλές μου. Θέλω να ακολουθήσω τη διαδικασία που υπαγορεύει ο ΚΔΤ για να βρεθεί κατάλληλη ρύθμιση του δανείου μου ή λύση. Ποιό είναι το πεδίο εφαρμογής?
Διαφορά ΚΔΤ απο Ν.Κατσέλη
Σε τι διαφέρει αυτο το πλαίσιο απο τη διαδικασία του Ν.Κατσέλη? Έχουν αρκετά κοινά σημεία
Βοήθεια απο φορείς
Μπορώ να συμβουλευτώ και Καταλωτικές Ενώσεις ή να προσλάβω διαμεσολαβητή?