Καθυστέρηση Αποπληρωμής οφειλών έως 60 ημέρες

Ο ΚΔΤ λειτουργεί ως οδικός χάρτης

Από το πρώτο διάστημα καθυστέρησης της δόσης του δανείου σου θα πρέπει να αναλογιστείς αν έχεις πλήρη αδυναμία πληρωμής λόγω εξαιρετικών περιστάσεων (πρόβλημα υγείας κοκ) ή αιφνίδιας μείωσης του εισοδήματος σου και επίσης να μετρήσεις τις προσδοκίες σου για τη βελτίωση των εισοδημάτων σου.

Σε περίπτωση που σύμφωνα με τις προσδοκίες σου η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη και τα οικονομικά δεδομένα πενιχρά και αν παράλληλα με τις τραπεζικές οφειλές, έχεις οφειλές και σε ΔΟΥ, σε ασφαλιστικά Ταμεία ή σε άλλους ιδιώτες εμπίπτεις στο πεδίο εφαρμογής του αναθεωρημένου Ν.Κατσέλη (Ν.Σταθάκη) και θα έπρεπε να εξετάσεις σοβαρά το ενδεχόμενο να αιτηθείς για να υπαχθείς σε αυτόν τον Νόμο αναζητώντας λύση συμβιβασμού με το σύνολο των πιστωτών σου σε προδικαστικό ή σε δικαστικό επίπεδο. Η συγκεκριμένη λύση καθίσταται πιο επιβεβλημένη αν η κύρια κατοικία σου έχει αντικειμενική αξία εντός του ορίου προστασίας του Ν.Κατσέλη.

Αν παρά ταύτα οφείλεις μόνο σε πιστωτικά ιδρύματα και έχεις θετικότερες προσδοκίες αναστροφής του κλίματος -παρά την αρχική καθυστέρηση των πληρωμών σου- τότε η διαπραγμάτευση με τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας (ΚΔΤ) είναι δυνατόν να επιφέρει αποτελέσματα. Όπως άλλωστε θα διαπιστώσεις στα επόμενα βήματα τις διαδικασίας του ΚΔΤ δίνεται μία εύλογη πίστωση χρόνου καθυστέρησης 60-90 ημερών προκειμένου να ανακάμψεις ολικώς ή μερικώς.

Αν οι συνθήκες που αντιμετωπίζεις είναι ενδιάμεσες τότε θα πρέπει να γνωρίζεις ότι η αίτηση στον αναθεωρημένο Νόμο Κατσέλη (Ν.Σταθάκη) δεν αποκλείει την διαδικασία προτάσεων και αντιπροτάσεων εντός του πλαισίου του ΚΔΤ καθότι αποτελεί εξαίρεση της εξαίρεσης του.

Προηγούμενη σελίδα
Θα ήθελα να μάθω για τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων μέσω του ΚΔΤ
Νέος Ν.Κατσέλη (Ν.Σταθάκη)
Στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του αναθεωρημένου Ν.Κατσέλη
Προστασία Πρώτης Κατοικίας
Θα ήθελα να μάθω τα κριτήρια προστασίας της πρώτης κατοικίας του αναθεωρημένου Ν.Κατσέλη