Με τον αναθεωρημένο Νόμο Κατσέλη-Σταθάκη προστατεύεται η κύρια κατοικία του 61,2% των νοικοκυριών

δηλ φθάνει έως τις 40.800 ευρώ (άγαμος: 13.906 ευρώ, ζευγάρι: 23.659 ευρώ και κάθε παιδί: 5.714 ευρώ)

δηλ φθάνει έως τις 24.000 ευρώ (άγαμος: 8.180 ευρώ, ζευγάρι: 13.917 ευρώ και κάθε παιδί: 3.361 ευρώ)

και η κύρια σου κατοικία έχει αντικειμενική αξία μεταξύ 180χιλ και 280χιλ (ζευγάρι:220 χιλ και 20χιλ για κάθε παιδί)

και η κύρια σου κατοικία έχει αντικειμενική αξία μεταξύ 120χιλ και 220χιλ (ζευγάρι:160 χιλ και 20χιλ για κάθε παιδί)

Ως τις 28/02/19 μπορείς να υποβάλεις στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης & σχέδιο διευθέτησης οφειλών ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία σου

Το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλει επι τρία χρόνια τη διαφορά μεταξύ της ικανότητας αποπληρωμής και της δόσης (έως 95% της δόσης)

Ως τις 28/02/19 μπορείς να υποβάλεις στο δικαστήριο, στο πλαίσιο του Ν.Κατσέλη-Σταθάκη,

πρόταση εκκαθάρισης & σχέδιο διευθέτησης οφειλών

ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία σου

Είναι καλό να ακολουθήσεις πρώτα αυτές και ύστερα να αιτηθείς για τον Νόμο Κατσέλη

Προηγούμενη σελίδα
Ξαναξεκινήστε τη διαδικασία "βήμα-βήμα"
Ανεργία Υγεία Οικονομική Δυσμένεια
Είσαι χρόνια άνεργος, έχεις σοβαρά προβλήματα υγείας ή ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών, εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων?
Ρύθμιση οφειλών με τον αναθεωρημένο Νόμο Κατσέλη
Η προστασία της κύριας κατοικίας με τα παραπάνω κριτήρια προβλέπεται ρητά απο τον αναθεωρημένο Νόμο Κατσέλη (Ν.Σταθάκη). Κάνε κλικ εδώ για να ακολουθήσεις τα βήματα υπαγωγής στον Νόμο
Αυστηρές Υποχρεώσεις
Η υπαγωγή σου σε καθεστώς προστασίας τη κύριας κατοικίας σου συνεπάγεται αυστηρές υποχρεώσεις
Προσδιορισμός και κατανομή μηνιαίας δόσης
Λύσεις Υπερχρεωμένων
Κεντρικό Μενού λύσεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά