Ναι, είναι εφικτό - Υπάρχουν αρκετές επιλογές - Θα σε καθοδηγήσουμε βήμα, βήμα

Υπάρχει ο αναθεωρημένος Νόμος Κατσέλη (Ν.Σταθάκη), είναι κατά βάση, η δικαστική οδός. Ωστόσο η αίτηση υπαγωγής στον Νόμο δεν συνεπάγεται οτι ο συμβιβασμός σου με τους πιστωτές σου θα γίνει στα δικαστήρια. Υπάρχει η δυνατότητα να επέλθει συμβιβασμός πολύ νωρίτερα απο τη Δίκη, στο προδικαστικό στάδιο. Σε αυτή την περίπτωση αναγνωρίζεται ο συμβιβασμός και δεν διεξάγεται η Δίκη.

Αν το εισόδημα σου είναι μικρομεσαίο και παράλληλα η πρώτη κατοικία σου είναι μέσης αξίας πρέπει να ακολουθήσεις απαραίτητα τον Νόμο Κατσέλη για να προστατεύσεις την κατοικία σου

Αν όμως δεν ανήκεις στην παραπάνω κατηγορία υπάρχουν και άλλες λύσεις

Ο ίδιος ο Νόμος Κατσέλη προτρέπει σε εξωδικαστικές λύσεις για τη ρυθμίση των υποχρεώσεων σου

Είναι καλό να ακολουθήσεις πρώτα αυτές και ύστερα να αιτηθείς για τον νέο Ν.Κατσέλη

Προστασία πρώτης κατοικίας
Θέλω να προστατεύσω την κύρια κατοικία μου με τον Νόμο Κατσέλη. Ποιά είναι ακριβώς τα κριτήρια?
Εξωδικαστικές λύσεις
Δεν προστατευεται η κατοικία μου και δεν θέλω να πάω στα δικαστήρια αν δεν εξαντλήσω όλες τις εξωδικαστικές λύσεις. Ποιές είναι?
Ρύθμιση οφειλών με τον νέο Ν.Κατσέλη (Ν.Σταθάκη)
Ίσως να μην πλοιρούνται τα κριτήρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας σου και να έχεις δοκιμάσει να βρεις εξωδικαστική λύση για τις οφειλές σου. Δεν έχεις άλλη επιλογή απο την υπαγωγή στον νέο Ν.Κατσέλη.
Προηγούμενη σελίδα
Ξαναξεκινήστε τη διαδικασία "βήμα-βήμα"