Ναι, είναι εφικτό - Υπάρχουν αρκετές επιλογές - Θα σε καθοδηγήσουμε βήμα, βήμα

Ισχύει ακόμη ο Νόμος ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010); Ναι. Είναι κατά βάση, η δικαστική οδός. Ωστόσο η αίτηση υπαγωγής στον Νόμο δεν συνεπάγεται ότι ο συμβιβασμός σου με τους πιστωτές σου θα γίνει στα δικαστήρια. Υπάρχει η δυνατότητα να επέλθει συμβιβασμός πολύ νωρίτερα από τη Δίκη και μέχρι την ημερομηνία συζήτησης της αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση αναγνωρίζεται ο συμβιβασμός και δεν διεξάγεται η Δίκη.

Αν το εισόδημα σου είναι μικρομεσαίο και παράλληλα η πρώτη κατοικία σου είναι μέσης αξίας πρέπει να ακολουθήσεις απαραίτητα τον Νόμο ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010) για να προστατεύσεις την κατοικία σου

Αν όμως δεν ανήκεις στην παραπάνω κατηγορία υπάρχουν και άλλες λύσεις

Ο ίδιος ο Νόμος 3869/2010 προτρέπει σε εξωδικαστικές λύσεις για τη ρυθμίση των υποχρεώσεων σου

Είναι καλό να ακολουθήσεις πρώτα αυτές και ύστερα να αιτηθείς για τον Nόμο ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Προστασία πρώτης κατοικίας
Θέλω να προστατεύσω την κύρια κατοικία μου με τον Νόμο 3869/2010. Ποιά είναι ακριβώς τα κριτήρια?
Εξωδικαστικές λύσεις
Δεν προστατευεται η κατοικία μου και δεν θέλω να πάω στα δικαστήρια αν δεν εξαντλήσω όλες τις εξωδικαστικές λύσεις. Ποιές είναι?
Ρύθμιση οφειλών με τον Ν. 3869/2010
Ίσως να μην πληρούνται τα κριτήρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας σου και να έχεις δοκιμάσει να βρεις εξωδικαστική λύση για τις οφειλές σου. Δεν έχεις άλλη επιλογή από την υπαγωγή στον Ν. 3869/2010.
Προηγούμενη σελίδα
Ξαναξεκινήστε τη διαδικασία "βήμα-βήμα"