Αν έχεις χρέη με έναν ή δύο πιστωτές, τα οποία δυσκολεύεσαι να αποπληρώσεις,

έχεις τη δυνατότητα να κινηθείς έξυπνα αλλά και θεσμικά, πριν οδηγηθείς στο δικαστήριο

Οι περισσότεροι γνωρίζουν την ύπαρξη των Καταναλωτικών Ενώσεων, αλλά δεν γνωρίζουν τον θεσμό της διαμεσολάβησης. Αμφότεροι είναι φορείς που λειτουργούν στον ιδιωτικό τομέα.

Διαθέτουν εμπειρία και εκπαίδευση στον χειρισμό της διαπραγμάτευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους πιστωτές εν γένει

Στη σφαίρα του δημόσιου τομέα, σε διάφορους Δήμους, έχουν συσταθεί επιτροπές φιλικού διακανονισμού οι οποίες, κατόπιν αιτήσεως σου και εντός 15ημέρου, συνεδριάζουν και καλούν τους πιστωτές σου. Εφόσον λάβουν υπόψη όλες τις πλευρές αποφασίζουν για τη σύνταξη ενός πορίσματος. Το πόρισμα μπορεί να προσκομιστεί στον ΣτΚ και αποτελεί ένα πρόσθετο εφόδιο για τα δικαστήρια. Λαμβάνει υπόψη του το ισχύον δίκαιο και τα συναλλακτικά ήθη.

Επιπλέον, έχει θεσμοθετηθεί και η Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Καταναλώτη (ΣτΚ), η οποία παρέχει δωρεάν υπηρεσίες υποστηρικτικές για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Αποστέλλει για λογαριασμό σου το αίτημα σου στον πιστωτή σου και λειτουργεί μεσολαβητικά με μέθοδο που καταγράφεται και αποτελεί μοχλό πίεσης για τον πιστωτή καθώς αυτός καλείται απαραιτήτως απο τον ΣτΚ σε ακρόαση πριν τη σύνταξη του πορίσματος. Σε περίπτωση που ο συμβιβασμός αποτύχει παίρνεις όλο το αποδεικτικό υλικό της έγγραφης επικοινωνίας του ΣτΚ με τους πιστωτές σου. Ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας του ΣτΚ (ΠΔ 55/14) αναφέρει ότι επίλυση της διαφοράς επιδιώκεται μέσα σε 90 ημέρες απο την κατάθεση του φακέλου.

Εσχάτως, για όσους έχουν τραπεζικές οφειλές αναμορφώθηκε και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών (ΚΔΤ). Είναι ένα δομημένο πλαίσιο διαπραγμάτευσης με τις τράπεζες, προκειμένου να επιτευχθεί ρύθμιση των οφειλών χωρίς να ακολουθηθεί η δικαστική οδός

Αν έχεις τραπεζικές οφειλές μπορείς να αιτηθείς για να ενταχθείς στον ΚΔΤ αυτόνομα, με τη συνδρομή ενός διαμεσολαβητή ή την συμβουλευτική ενίσχυση μίας Ενωσης Καταναλωτών. Δυστυχώς το πλαίσιο του ΚΔΤ δεν είναι δημοφιλές ή είναι άγνωστο στους πολίτες. Επίσης τους είναι άγνωστο ότι θα μπορούσαν να εκπροσωπηθούν σε αυτό από έναν διαμεσολαβητή

Αν παρόλα αυτά έχεις οφειλές σε ασφ.ταμεία, προμηθευτές, ΟΤΑ, ΔΕΚΟ και τράπεζες είναι προτιμότερο να αιτηθείς στον Ν.3869/2010 περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Ομως αν έχεις αποτανθεί σε εξωδικαστικούς κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς θα έχεις περισσότερα εφόδια στο δικαστήριο.

Λύσεις Υπερχρέωσης

Επιστρέψτε στο Κεντρικό Μενού των λύσεων υπερχρέωσης

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών
Αν αδυνατείς να αποπληρώσεις στο όλο τις δόσεις των τραπεζικών δανείων σου, πριν οδηγηθείς στον Ν. 3869/2010 περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών, υπάρχει μία δομημένη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις τράπεζες: Ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών. Μάθε περισσότερα
Διαμεσολάβηση

Ο διαμεσολαβητής είναι επαγγελματίας ιδιώτης που θα τηρήσει κανόνες ουδετερότητας μεταξύ εσού και των πιστωτών σου όταν θα διαμεσολαβήσει μεταφέροντας δομημένα τα αιτήματα σου. Το Νομικό πλαίσιο της Διαμεσολάβησης.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή διαμεσολαβεί μεταξύ εσού και των πιστωτών σου. Ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία που σε κατοχυρώνει αν αντιμετωπίζεις την αδιαφορία των πιστωτών σου στην προσπάθεια σου να πετύχεις ρυθμίσεις των οφειλών σου. Τηρεί την ουδετερότητα μεταξύ εσού και των πιστωτών. Μάθε περισσότερα
Καταναλωτικές Ενώσεις
Έχουν μακρά εμπειρία διαπραγμάτευσης με πιστωτές στο πλευρό των υπερχρεωμένων νοικοκυριών χωρίς να τηρούν ουδετερότητα. Μάθε περισσότερα.
Δήμοι
Πότε μπορώ να ζητήσω τη συνδρομή των Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού που βρίσκονται στους Δήμους?
Ν.3869/2010
Πού ακριβώς προτρέπει ο Ν.3869/2010 στη χρήση των εξωδικαστικών λύσεων?