Βήμα 3 Εξωδικαστική και προδικαστική διαδικασία κατόπιν αίτησης υπαγωγής στον αναθεωρημένο Νόμο ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010)

Πριν κάνεις την αίτηση για τον Ν.3869/2010

Άρθρο 2

Διαδικασία Προδικαστικού συμβιβασμού

Τα μέρη δύνανται πριν την υποβολή της αίτησης της υπαγωγής στον Νόμο ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων να προσφύγουν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Σε περίπτωση που επιλεγεί αυτή η διαδικασία και αποτύχει, ο οφειλέτης δύναται να καταθέσει την αίτηση υπαγωγής ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου, καθώς και αντίγραφο του πρακτικού αποτυχίας της διαμεσολάβησης.

Στο πλαίσιο του προδικαστικού συμβιβασμού, ο οφειλέτης δύναται να ζητά τη συμβουλευτική συνδρομή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) της Ένωσης Καταναλωτών που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 ή του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ή δικηγόρου.

Προηγούμενο Βήμα
Θέλω να δω το προηγούμενο βήμα του πεδίου εφαρμογής του Νόμου σε σχεση με τα χρέη που εντάσσονται στον Νόμο
Αίτηση στον νέο Ν.3869/2010
Απέτυχα στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Θέλω να μάθω για τις διαδικασίες κατάθεσης της αίτησης του Ν.3869/2010, προκειμένου να οδηγηθώ στην προδικαστική διαδικασία. Εκεί ελπίζω οτι θα βρεθεί λύση
Επόμενο Βήμα
Απέτυχα στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Έλαβα γνώση για την αίτηση στον Ν.3869/2010 και θα την καταθέσω. Θέλω να μάθω για την προδικαστική συμβιβαστική διαδικασία
Αίτηση για παροχή στοιχείων
Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται απο τον Νόμο εντός 10 ημερών να μου παρέχουν στοιχεία για τις οφειλές μου. Θέλω να μάθω περισσότερα για την αίτηση στις τράπεζες για παροχή στοιχείων και να πάρω το υπόδειγμα της αίτησης
Εξωδικαστικές Λύσεις
Κάνε κλίκ για την ανάλυση και την παρουσίαση των εξωδικαστικών λύσεων για το ζήτημα της υπερχρέωσης. Μάθε για τους εμπλεκόμενους φορείς
Επιτυχία Εξωδικαστικού Συμβιβασμού
Ποιες οι προϋποθέσεις για την επιτυχία συμβιβασμού εξωδικαστικά. Πώς κατοχυρώνομαι από τον Νόμο?
Κεντρικό Μενού Νόμου
Θέλω να πάω στο κεντρικό μενού για τον Ν.3869/2010 όπου περιλαμβάνονται όλα τα βήματα