Στάδιο 4.1: Πρόταση κατάλληλης λύσης -Λύση ρύθμισης

 Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων των Σταδίων 2 & 3, διαδικασία η οποία διαρκεί έως 4 μήνες με χρονική αφετηρία την παραλαβή της Τ.Ο.Κ του Σταδίου 1, κάθε ίδρυμα παρέχει με απόδειξη παραλαβής εντός γνωστοποιούμενου σε αυτόν διαστήματος και μόνο σε συνεργάσιμους δανειολήπτες,

πρώτα πρόταση μιας ή περισσότερων εναλλακτικών λύσεων ρύθμισης

και αν καμία εξ αυτών δεν συμφωνηθεί, λύση/-εις οριστικής διευθέτησης

Οι προτάσεις ρύθμισης κατατίθενται με το «Τυποποιημένο Έγγραφο Πρότασης Λύσεων Ρύθμισης ή Οριστικής Διευθέτησης».

Προηγούμενο Βήμα
Θέλω να μεταφερθώ στο προηγούμενο βήμα, στο Στάδιο 3
Αντιπρόταση
Έλαβα πρόταση ρύθμισης απο το ΠΙ, υπερβαίνει τις οικονομικές μου δυνατότητες και δεν συμφωνώ. Μπορώ να κάνω αντιπρόταση? Πώς διαπραγματεύομαι στο πλαίσιο του ΚΔΤ?
Επόμενο Βήμα
Δεν βρέθηκε λύση. Θέλω να μεταφερθώ στο επόμενο στάδιο, στο Στάδιο 5
Περιεχόμενα μίας πρότασης
Η πρόταση πειλαμβάνεται στο Τυποποιημένο Έγγραφο Πρότασης Λύσεων Ρύθμισης ή Οριστικής Διευθέτησης το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν το σκεπτικό της πρότασης και περιγράφουν αναλυτικά τους όρους της πρότασης
Ευάλωτοι δανειολήπτες
Ο ΚΔΤ προβλέπει ειδικό χειρισμό για όσους βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια με κύρια κατοικία κάτω της αντικ.αξίας των 140χιλ ευρώ
Αποτυχία Συμβιβασμού
Ποιες οι διέξοδοι αν αποτύχει η προσπάθεια συμβιβασμού?
Πρόταση Ρύθμισης
Το Παράρτημα του Νόμου παραθέτει ενδεικτικούς τύπους προτάσεων ρύθμισης. Ποιές είναι?
Πρόταση οριστικής διευθέτησης
Πώς ακριβώς ορίζονται οι προτάσεις οριστικής διευθέτησης που ακολουθούν τις προτάσεις ρύθμισης?

FlipBox Title