Βήμα 7.2 Δικαστική Επίλυση Διαφορών - Επαρκή Περιουσιακά Στοιχεία

Αν έχεις αρκετά περιουσιακά στοιχεία ειναι σημαντικό 

Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών ορίζεται εκκαθαριστής.

 

 

Προηγούμενο Βήμα
Κάνε κλικ για επιστροφή στο κεντρικό μενού της δικαστικής διαδικασίας
Επαρκή περιουσιακά στοιχεία
Έχω αρκετά περιουσιακά στοιχεία αλλά τα εισοδήματα μου έχουν εξασθενήσει σημαντικά. Υπάρχει περίπτωση να ρευστοποιηθούν και να διαγραφούν τα χρέη μου?
Εκκαθαριστής
Ποιός διορίζει τον εκκαθαριστή και γιατί διορίζεται?
Πρώτη κατοικία
Έχω αρκετά περιουσιακά στοιχεία και ίσως ο δικαστής αποφασίσει την πώληση τους προκειμένου να ικανοποιηθούν οι πιστωτές και να διαγραφούν τα υπόλοιπα χρέη μου. Υπο ποίες προυποθέσεις προστατεύεται η κύρια κατοικία μου?
Κεντρικό Μενού Νόμου
Θέλω να πάω στο κεντρικό μενού για το Νόμο Κατσέλη όπου περιλαμβάνονται όλα τα βήματα