Βήμα 7 Δικαστική Επίλυση Διαφορών - Η δίκη

Αν έχεις αρκετά περιουσιακά στοιχεία είναι σημαντικό 

Αν έχεις αρκετά περιουσιακά στοιχεία, επαρκή για την ικανοποίηση των πιστωτών σου, είναι σημαντικό να εξαντλήσεις όλες τις δυνατότητες συμβιβασμού πριν τη δίκη διότι ο αναθεωρημένος Νόμος ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010) προβλέπει ότι αν έχεις επαρκή ρευστοποιήσιμα περ. στοιχεία των οποίων η αξία είναι μεγαλύτερη από τη δυνατότητα αποπληρωμής σου το δικαστήριο ορίζει εκκαθαριστή της περιουσίας σου και προχωρά σε ρευστοποίηση τους. 

Σε περίπτωση που έχεις συνεννοηθεί με το 50% των πιστωτών σου και έχετε καταλήξει σε σχέδιο διευθέτησης των οφειλών το οποίο αμφισβητείται από όσους δεν συναινούν, το δικαστήριο εξετάζει κατά πόσον οι αντιρρήσεις είναι βάσιμες και αν ισχύουν οι ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις. Δηλαδή εάν:

  • εντός του 50% που συναινεί βρίσκεται το 100% αυτών που έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις (υποθήκη, προσημείωση)
  • ο πιστωτής που διαφωνεί δεν αποδεικνύει ότι θα περιέλθει σε δυσμενέστερη θέση λόγω της συμβιβαστικής συμφωνίας και δεν αμφισβητεί το ύψος κάποιων απαιτήσεων αυτών που συναινούν
  • ο πιστωτής που διαφωνεί ικανοποιείται σε ανάλογο με τους άλλους πιστωτές βαθμό
  • δεν αμφισβητείται απαίτηση από τον οφειλέτη ή από οποιονδήποτε πιστωτή.

Αν κατά την κρίση του δικαστηρίου οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν, τότε μπορεί να επιβάλλει το σχέδιο διευθέτησης που έχεις συμφωνήσει με τους πιστωτές σου, υποκαθιστώντας όσους πιστωτές διαφωνούν. Σε περίπτωση που πιστωτής δεν έχει ενταχθεί στο σχέδιο διευθέτησης του οφειλέτη και δεν έχει ασκηθεί από αυτόν κύρια παρέμβαση, το δικαστήριο ρυθμίζει και τις απαιτήσεις αυτού ορίζοντας νέα δικάσιμο.

Προηγούμενο Βήμα
Κάνε κλικ για να επιστρέψεις στο προηγούμενο βήμα της συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών
Ανεπαρκή Περιουσιακά Στοιχεία
Αν δεν έχεις επαρκή περιουσιακά στοιχεία το δικαστήριο ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία ρυθμισης των οφειλών σου.
Επαρκή περιουσιακά στοιχεία
Αν έχεις ρευστοποιήσιμη περιουσία το δικαστήριο ενδέχεται κρίνει αναγκαίο να υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών
Σημασία Υπαρξης συνεννόησης με πιστωτές
Αντιλαμβάνομαι τη σημασία της υπαρξης συνεννόησης με τους πιστωτές. Αυτόν τον ρόλο μπορούν να τον παίξουν οι θεσμοί & οι φορείς της προδικαστικής-εξωδικαστικής διαμεσολάβησης ή ο δικηγόρος μου, Θέλω να μάθω περισσότερα
Κεντρικό Μενού Νόμου
Θέλω να πάω στο κεντρικό μενού για τον Ν.3869/2010 όπου περιλαμβάνονται όλα τα βήματα