Βήμα 7 Δικαστική Επίλυση Διαφορών - Η δίκη

Αν έχεις αρκετά περιουσιακά στοιχεία ειναι σημαντικό 

Αν έχεις αρκετά περιουσιακά στοιχεία, επαρκή για την ικανοποίηση των πιστωτών σου, είναι σημαντικό να εξαντλήσεις όλες τις δυνατότητες συμβιβασμού πριν τη δίκη διότι ο αναθεωρημένος Νόμος Κατσέλη προβλέπει οτι αν έχεις επαρκή ρευστοποιήσιμα περ.στοιχεία των οποίων η αξία είναι μεγαλύτερη από τη δυνατότητα αποπληρωμής σου το δικαστήριο ορίζει εκκαθαριστή της περιουσίας σου και προχωρά σε ρευστοποίηση τους. Η κύρια κατοικία όσων οφειλετών έχουν μικρομεσαία εισοδήματα και εφόσον μέσης αξίας προστατεύεται.

Σε περίπτωση που έχεις συνεννοηθεί με το 50% των πιστωτών σου και έχετε καταλήξει σε σχέδιο διευθέτησης των οφειλών το οποίο αμφισβητείται απο όσους δεν συναινούν, το δικαστήριο εξετάζει κατα πόσον οι αντιρρήσεις είναι βάσιμες και αν ισχύουν οι ακόλουθες απαραίτητες προυποθέσεις. Δηλαδή εάν:

  • εντός του 50% που συναινεί βρίσκεται το 100% αυτών που έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις (υποθήκη, προσημείωση)
  • εφόσον κανείς απο αυτούς που διαφωνούν δεν είναι πιστωτής που ικανοποιείται σε σε άλλο βαθμό (προνόμιο του ΚΠολΔ, δεν αποδεικνύει ότι θα περιέλθει σε δυσμενέστερη θέση λόγω της συμβιβαστικής συμφωνίας και δεν αμφισβητεί το ύψος κάποιων απαιτήσεων αυτών που συναινούν

Αν κατα την κρίση του δικαστηρίου οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν, τότε μπορεί να επιβάλλει το σχέδιο διευθέτησης που έχεις συμφωνήσει με τους πιστωτές σου, υποκαθιστώντας όσους πιστωτές διαφωνούν. Σε περίπτωση που πιστωτής δεν έχει ενταχθεί στο σχέδιο διευθέτησης του οφειλέτη και δεν έχει ασκηθεί από αυτόν κύρια παρέμβαση, το δικαστήριο ρυθμίζει και τις απαιτήσεις αυτού ορίζοντας νέα δικάσιμο.

 

Προηγούμενο Βήμα
Κάνε κλικ για να επιστρέψεις στο προηγούμενο βήμα της συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών
Ανεπαρκή Περιουσιακά Στοιχεία
Αν δεν έχεις επαρκή περιουσιακά στοιχεία το δικαστήριο ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία ρυθμισης των οφειλών σου.
Επαρκή περιουσιακά στοιχεία
Αν έχεις ρευστοποιήσιμη περιουσία το δικαστήριο ενδέχεται κρίνει αναγκαίο να υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών
Σημασία Υπαρξης συνεννόησης με πιστωτές
Αντιλαμβάνομαι τη σημασία της υπαρξης συνεννόησης με τους πιστωτές. Αυτόν τον ρόλο μπορούν να τον παίξουν οι θεσμοί & οι φορείς της προδικαστικής-εξωδικαστικής διαμεσολάβησης ή ο δικηγόρος μου, Θέλω να μάθω περισσότερα
Κεντρικό Μενού Νόμου
Θέλω να πάω στο κεντρικό μενού για το Νόμο Κατσέλη όπου περιλαμβάνονται όλα τα βήματα