Στάδιο 1.3 15 εργάσιμες ημέρες μετά την 1η γραπτή ενημέρωση (60 ημέρες καθυστέρησης)

Αν έχεις καθυστερήσει δόση του δανείου σου 60ημέρες

Σε περίπτωση που δεν έχεις υποβάλλει την ΤΟΚ εντός 15 εργάσιμων ημερών από την 1η γραπτή ειδοποίηση (την οποία λαμβάνεις εντός 30 ημερών από την 60η ημέρα καθυστέρησης της πληρωμής του δανείου σου)

  • Η Τράπεζα οφείλει να σου αποστείλει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από το πέρας των παραπάνω προθεσμιών, δεύτερη επιστολή που να σε προειδοποιεί για την προοπτική και τις συνέπειες του χαρακτηρισμού σου ως «μη συνεργάσιμου».

Προσοχή η Τράπεζα υποχρεούται να σου στείλει 2η γραπτή επιστολή μόνο σε περίπτωση που ο αποχαρακτηρισμός ως συνεργάσιμων μπορεί να έχει συνέπεια τον εκπλειστηρίασμα της κύριας κατοικίας σου με νομικές διαδικασίες που θα μπορούσε να κινήσει το ίδρυμα, για την επιδίωξη είσπραξης των απαιτήσεων του ανεξαρτήτως αν το ακίνητο έχει προσημειωθεί προς εξασφάλιση των απαιτήσεων αυτών.


Δηλαδή, σε περίπτωση που εκπνεύσουν οι 15 εργάσιμες ημέρες από την μη ανταπόκριση σου στη ζήτηση της ΤΟΚ και δεν έχεις κύρια κατοικία ως εξασφάλιση μπορείς να αποχαρακτηριστείς από συνεργάσιμος χωρίς προειδοποίηση.

Προηγούμενο Βήμα
Θέλω να δω ποιές έιναι οι υποχρεώσεις μου μετά την παραλαβή της 1ης γραπτής ειδοποίησης
Μη ανταπόκριση σε 15 εργ.ημέρες
Αν δεν έχεις στείλει την ΤΟΚ κινδυνεύεις να αποχαρακτηριστείς από "συνεργάσιμος δανειολήπτης. Σε περίπτωση που κινδυνεύει η κύρια κατοικία σου θα λάβεις και 2η προειδοποιητική επιστολή. Δες τι περιλαμβάνει η 2η επιστολή
Επόμενο Βήμα
Έχω ανταποκριθεί στην προθεσμία των 15 ημερών και έχω στείλει το ΤΟΚ. Τι ακολουθεί?
Ορισμός Συνεργάσιμου Δανειολήπτη
Μάθε για τις προθεσμίες του ορισμού του Συνεργάσιμου Δανειολήπτη για τον οποίο αποφασίζει το ΚΥΣΔΙΧ