-Ο ορισμός του συνεργάσιμου δανειολήπτη θέτει μια σειρά κριτηρίων και ενεργειών προκειμένου να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πιστωτικού ιδρύματος και οφειλέτη

-Προκύπτει απο απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ) και ο μη αποχαρακτηρισμός είναι απαραίτητος για να ενταχθείς στον Νόμο ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010) και να διαπραγματευτείς με την τράπεζα στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών

-Ένας δανειολήπτης θεωρείται συνεργάσιμος όταν -εντός 15 εργάσιμων ημερών μετά απο την όχληση του απο τα ΠΙ- παρέχει στοιχεία επικοινωνίας, είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τους δανειστές, γνωστοποιεί όλες τις σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στην τρέχουσα και μελλοντική οικονομική του κατάσταση και είναι ανοιχτός σε διάλογο με το πιστωτικό ίδρυμα προκειμένου νε βρεθεί μια εναλλακτική πρόταση αναδιάρθρωσης των οφειλών του

-Θα πρέπει να κρατάς αρχείο της επικοινωνίας σου με την τράπεζα γιατί -βάσει αυτού του ορισμού- η τράπεζα δε μπορεί να σε χαρακτηρίζει με αδιαφανή κριτήρια ως μη συνεργάσιμο και να απορρίπτει a priori σχέδια αναδιάρθρωσης χρεών

-Οι συνέπειες του αποχαρακτηρισμού σου είναι σημαντικές. Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη διαχείριση του ιδωτικού χρέους έχει δομηθεί πάνω σε αυτόν τον ορισμό για να διευκολύνει τους δανειολήπτες και αποκλείει τους μη συνεργάσιμους απο τις πρόνοιες του.

-Παραμένοντας "συνεργάσιμος" αποφεύγεις τον εγκλωβισμό σου σε μακροχρόνιες και ατελέσφορες τις περισσότερες φορές δικαστικές διαδικασίες διευθέτησης οφειλών, γεγονός που αποτρέπει την επιστροφή σου στην οικονομική δραστηριότητα

-Εαν έχεις αντικειμενική αδυναμία να αποπληρώσεις τις οφειλές σου είναι καλύτερο να ενταχθείς στη διαδικασία του ΚΔΤ η οποία υποχρεώνει τα πιστωτικά ιδρύματα να σε ειδοποιούν εγγράφως για κάθε στάδιο της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων. Ιδίως αν δεν μπορείς να ανταποκριθείς στις προθεσμίες που προβλέπονται οι τράπεζες έχουν υποχρέωση να σε ειδοποιήσουν εγγράφως, ένα μήνα πρίν σε χαρακτηρίσουν μη συνεργάσιμο

- Εαν έχεις κριθεί μη συνεργάσιμος εντός ΚΔΤ είναι να προσφύγεις άμεσα στην Επιτροπή Ενστάσεων των Τραπεζών. Έαν όμως έχεις κριθεί εκτός του πλαισίου του ΚΔΤ θα πρέπει να προσφύγεις στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Πλαίσιο Υπερχρέωσης
Επιστροφή στο μενού του νομικού πλαισίου διαχείρισης της υπερχρέωσης
Ενστάσεις
Μου ανακοινώθηκε οτι έχω αποχαρακτηριστεί απο συνεργάσιμος δανειολήπτης, Ο αποχαρακτηρισμός μου επήλθε απο τη διαδικασία του Κωδικα Δεοντολογίας Τραπεζών. Πώς μπορώ να το αναστρέψω?
Κώδικας Δεοντολογίας
Η συμμετοχή στο Στάδιο των ρυθμίσεων οφειλών του ΚΔΤ, στο 4ο Στάδιο, απαιτεί να έχω την ιδιότητα του Συνεργάσιμου Δανειολήπτη. Θέλω να μάθω περισσότερα για τα στάδια επίλυσης καθυστερήσεων και τις προθεσμίες στις οποίες οφείλω να είμαι συνεπής σύμφωνα με τον Κώδικα
Ν. 3869/2010
Ο αναθεωρημένος Ν. 3869/2010 προβλέπει ότι απαραίτητο στοιχείο για να απολαύσω τις πρόνοιες του (προστασία κύριας κατοικίας, η διαγραφή μικροοφειλών και η ρύθμιση οφειλών για μη έχοντες επαρκή περιουσιακά στοιχεία) είναι να επιδεικνύω συμπεριφορά "Συνεργάσιμου Δανειολήπτη". Θέλω να μάθω περισσότερα για τον Νόμο