Κατάλογος Υποψηφίων Συντονιστών ενόψει της κλήρωσης για τη συγκρότηση του Μητρώου Συντονιστών του Ν.4469/2017

Παρακάτω εμφανίζεται κατάλογος με τους συμμετέχοντες στην κλήρωση υποψήφιους συντονιστές του Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.  

Βάσει της διαδικασίας της κλήρωσης ανάδειξης του Μητρώου Συντονιστών του Άρθρου 6 του Ν.4469/17, ο αύξων αριθμός των παρακάτω πινάκων είναι ο αριθμός που θα αντιστοιχεί στους υποψηφίους που θα εισαχθούν στην ηλεκτρονική  κληρωτίδα. Κάθε ένας από τους πίνακες αντιστοιχεί σε μία Περιφέρεια και θα γίνουν ισάριθμες κληρώσεις με τον αριθμό των παρακάτω Περιφερειών.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την  7/7/17 σύμφωνα με τις προβλέψεις της ανακοίνωσης της 29/6/2017.

Πίνακες Υποψηφίων ανά Περιφέρεια

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Αττικής