Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας έτους 2020, προς κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών