Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Εκδόθηκαν οι αποφάσεις καθορισμού των κριτηρίων και της μεθοδολογίας προσδιορισμού των δόσεων ρύθμισης οφειλών απο το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας

Εκδόθηκαν οι αποφάσεις καθορισμού των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου συμμετοχής του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, όπως και για τον καθορισμό της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Κατεβάστε την απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών εδώ και την απόφαση του υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εδώ