Επιτροπή Εξετάσεων Πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης της Επιτροπής Εξετάσεων με τον πίνακα συμμετεχόντων, οι προγραμματισμένες εξετάσεις πιστοποίησης διαχειριστών αφερεγγυότητας θα πραγματοποιηθούν Πέμπτη 29/9/2022 & ώρα 18:00.

Οι συμμετέχοντες όπως εισέλθουν στον ακόλουθο σύνδεσμο για τη συμμετοχή τους:

https://keyd.gsis.gr/dsae/iif/faces/pages/index.xhtml?userRole=cec

Οδηγός χρήσης ηλεκτρονικών εξετάσεων πιστοποίησης