2η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

2η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την εξέλιξη του ζητήματος της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων

Συνοπτικός διαγωνισμός

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και προβολής / διαφήμισης για την προστασία της 1ης κατοικίας» προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€)  πλέον Φ.Π.Α. (CPV: 79341400-0) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ …

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης – μικροβιοκτονίας στους χώρους της ΕΓΔΙΧ

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού SARS – CoV2, προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη αναδόχου που αφορά …

Προθεσμίες για τη διαβίβαση αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα για επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο

To Υπουργείο οικονομικών ανακοινώνει τις προθεσμίες για τη διαβίβαση αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα για επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο. Στην ανακοίνωση επισυνάπτονται και οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις …

Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με διευκρινίσεις σχετικά με τη διαβίβαση στοιχείων αξιογράφων στο πλαίσιο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (άρθρο 2) αναφορικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης …

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με δράσεις ανακούφισης υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που ταυτόχρονα πλήττονται και από την εξάπλωση του κορωνοϊού