Ανακοίνωση

σχετικά με τη δημιουργία Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών του νέου νόμου ρύθμισης οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας

Δελτίο τύπου

Δελτίο Τύπου για την παράταση στη ρύθμιση δανείων του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» και την παράταση έναρξης του Νόμου για τη Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή 2ης Ευκαιρίας

Δελτίο τύπου

Δελτίο τύπου για τις πρώτες πληρωμές της κρατικής επιδότησης από το Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας έτους 2021, προς κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) Υπεύθυνη δήλωση Παράρτημα Α΄