Ανακοίνωση.

Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη του διαγωνισμού υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2023 (ΦΕΚ 3957/Β’/20.6.23), από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικό τρόπο την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023, στις 6.00 μ.μ. Η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων και η διαδικασία υποβολής των θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.