Δελτίου Τύπου

Δελτίο Τύπου για τις πληρωμές της κρατικής επιδότησης από τα δύο Προγράμματα «ΓΕΦΥΡΑ» για τον μήνα Δεκέμβριο 2021

Ενημερωτική εκδήλωση

Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00, η ΕΓΔΙΧ και η KMPG διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση προς τους εκπροσώπους ενώσεων καταναλωτών και τα φυσικά πρόσωπα για τις διαδικασίες αντιμετώπισης του …

Ενημερωτική εκδήλωση

Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:30, η ΕΓΔΙΧ και η KMPG διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση προς τους επαγγελματικούς φορείς για τις διαδικασίες αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, με τη χρηματοδότηση …

Δελτίο τύπου

Δελτίο Τύπου για τις πληρωμές της κρατικής επιδότησης από τα δύο Προγράμματα «ΓΕΦΥΡΑ» για τον μήνα Νοέμβριο 2021

Δελτίο τύπου

Δελτίο Τύπου για την Ένταξη του Υπουργείου Οικονομικών στο Διεθνές Δίκτυο για τη Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση (INFE) και έναρξη του έργου «Εθνική Στρατηγική για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό

Δελτίο τύπου

Δελτίο Τύπου για τις πληρωμές της κρατικής επιδότησης από τα δύο Προγράμματα «ΓΕΦΥΡΑ» για τον μήνα Οκτώβριο 2021