Υποβολή αιτήσεων υποψήφιων Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ενημερώνει ότι ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του διαχειριστή αφερεγγυότητας, σύμφωνα με την Προκήρυξη του διαγωνισμού …

Δελτίο Τύπου: Έναρξη του διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων του άρθρου 218 Ν.4738/2020

Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων του άρθρου 218 Ν. 4738/2020, μέσω διεθνούς ηλεκτρονικού …

Δελτίο τύπου

Δελτίο Τύπου-Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2o θεματικό εργαστήριο του έργου «Εθνική Στρατηγική για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό»

Δελτίο τύπου

Δελτίο Τύπου για την Έναρξη λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου Υποστήριξης για συμβούλους του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Δελτίο τύπου

Δελτίο Τύπου για τις πληρωμές της κρατικής επιδότησης από τα δύο Προγράμματα «ΓΕΦΥΡΑ» για τον μήνα Ιανουάριο 2022

Δελτίου Τύπου

Δελτίο Τύπου για τις πληρωμές της κρατικής επιδότησης από τα δύο Προγράμματα «ΓΕΦΥΡΑ» για τον μήνα Δεκέμβριο 2021

Ενημερωτική εκδήλωση

Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00, η ΕΓΔΙΧ και η KMPG διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση προς τους εκπροσώπους ενώσεων καταναλωτών και τα φυσικά πρόσωπα για τις διαδικασίες αντιμετώπισης του …