Αίτηση Επικύρωσης Σύμβασης Αναδιάρθρωσης Οφειλών του Ν.4469/2017 της εταιρείας “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και Πιστωτών

Δείτε την αίτηση επικύρωσης εδω.