Ανακοίνωση

Σημαντική ανακοίνωση για τους πληττόμενους από θεομηνίες

Δελτίο τύπου

Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα σχετικά με τον Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας

3η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

3η Έκθεση Προόδου της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την αντιμετώπιση του ζητήματος της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων

2η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

2η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την εξέλιξη του ζητήματος της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων

Προθεσμίες για τη διαβίβαση αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα για επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο

To Υπουργείο οικονομικών ανακοινώνει τις προθεσμίες για τη διαβίβαση αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα για επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο. Στην ανακοίνωση επισυνάπτονται και οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις …

Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με διευκρινίσεις σχετικά με τη διαβίβαση στοιχείων αξιογράφων στο πλαίσιο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (άρθρο 2) αναφορικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης …