3η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

3η Έκθεση Προόδου της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την αντιμετώπιση του ζητήματος της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων

2η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

2η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την εξέλιξη του ζητήματος της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων

Προθεσμίες για τη διαβίβαση αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα για επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο

To Υπουργείο οικονομικών ανακοινώνει τις προθεσμίες για τη διαβίβαση αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα για επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο. Στην ανακοίνωση επισυνάπτονται και οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις …

Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με διευκρινίσεις σχετικά με τη διαβίβαση στοιχείων αξιογράφων στο πλαίσιο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (άρθρο 2) αναφορικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης …

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με δράσεις ανακούφισης υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που ταυτόχρονα πλήττονται και από την εξάπλωση του κορωνοϊού

Τρίμηνη αναστολή προθεσμιών καταβολής δόσεων για 1η κατοικία, εξωδικαστικό μηχανισμό και νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Δημοσιεύτηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία αναστέλλονται για 3 μήνες οι προθεσμίες: που αφορούν σε διαδικασίες μετά την υποβολή της αίτησης, καθώς και πληρωμές δόσεων συμφωνημένης ρύθμισης οφειλών στο …

Αναστολή επιταγών και διεύρυνση των μέτρων στήριξης σε πληττόμενες επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την αναστολή των μεταχρονολογημένων επιταγών που αφορούν πληττόμενες επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων και επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στις πληττόμενες ΚΑΔ τον Απρίλιο) κατά 75 ημέρες, καθώς και διεύρυνση …