Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Διακήρυξη υπ’ αριθ. Δ 2/2022 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών, με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της ΕΓΔΙΧ έτους 2022, για την ανάδειξη του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών …

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την σύμβαση γενικών υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΕΓΔΙΧ στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων του Ταμείου Aνάκαμψης

Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗΣ AKINHTΩΝ ΤΟΥ …

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – ΄Α’ Φάση Διαγωνισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του …

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια φορητών υπολογιστών (laptops) προς κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Υπεύθυνη δήλωση Πίνακας συμμόρφωσης Διευκρίνιση: Προσοχή! Αντί για κράτηση ύψους 0,06% υπέρ …

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα IV

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών Πίνακας συμμόρφωσης Υπεύθυνη δήλωση Λήξη υποβολής προσφορών: 10/12/2021