Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του …

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού

Απόφαση για την επαναπροκήρυξη και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων του άρθρου 218 του Ν. …

Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης των καθηκόντων …

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Διακήρυξη υπ’ αριθ. Δ 2/2022 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών, με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της ΕΓΔΙΧ έτους 2022, για την ανάδειξη του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών …

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την σύμβαση γενικών υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΕΓΔΙΧ στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων του Ταμείου Aνάκαμψης

Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗΣ AKINHTΩΝ ΤΟΥ …

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – ΄Α’ Φάση Διαγωνισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του …