Όραμα μας είναι μια οικονομία δυνατή με βιώσιμες λύσεις δανεισμού που θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την ευημερία πολιτών και επιχειρήσεων.