Παρουσίαση του Νόμου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού στα Σεμινάρια

Επισυνάπτεται σε μορφή Powerpoint το υλικό που παρουσιάζεται στα σεμινάρια με θέμα : “Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών των επιχειρήσεων”

Κατεβάστε το αρχείο σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Επίσης χρήσιμη είναι η πλοήγηση στον σκοπό και τις διατάξεις του Νόμου όπως αυτές παρουσιάζονται στο παρόν site.