Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας προς κάλυψη των αναγκών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας προς κάλυψη των αναγκών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Κατεβάστε την Πρόσκληση εδώ