«Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών προς κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)»

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.