2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

Θεσμικό πλαίσιο:

Στις 26/6/2019 ψηφίστηκε νέα Οδηγία της Ε.Ε. για το πλαίσιο προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη 2η ευκαιρία και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής. Κείμενο Οδηγίας: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1565780384267&uri=CELEX:32019L1023

 

Τι αφορά:

Διαχείριση χρεών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών

 

……………………………

Διαβάστε όλη την Ανακοίνωση εδώ