Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια σφραγίδων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους – Ορθή Επανάληψη