Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για παροχή υπηρεσιών διαφημιστικής εκστρατείας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διευκρινιστική Επιστολή – Ανακοίνωση