Ενημέρωση για Covid-19

Σας ενημερώνουμε ότι στο site του Υπουργείου Οικονομικών έχει δημιουργηθεί ειδική σελίδα για την ενημέρωσή σας σχετικά με τον κορωνοϊό Covid-19.