Ανακοίνωση για το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΥΔ-ΓΕΥΔ

Τα Κέντρα και τα Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ-ΓΕΥΔ) θα λειτουργούν για το κοινό κατά τις ώρες 09:00-13:00 έως τις 10/4/2020 με προγραμματισμένο ραντεβού.
Απόφαση