Αναστολή επιταγών και διεύρυνση των μέτρων στήριξης σε πληττόμενες επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την αναστολή των μεταχρονολογημένων επιταγών που αφορούν πληττόμενες επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων και επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στις πληττόμενες ΚΑΔ τον Απρίλιο) κατά 75 ημέρες, καθώς και διεύρυνση των μέτρων στήριξης και σε επιχειρήσεις που έχουν ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας.