Τρίμηνη αναστολή προθεσμιών καταβολής δόσεων για 1η κατοικία, εξωδικαστικό μηχανισμό και νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Δημοσιεύτηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία αναστέλλονται για 3 μήνες οι προθεσμίες:

  • που αφορούν σε διαδικασίες μετά την υποβολή της αίτησης, καθώς και πληρωμές δόσεων συμφωνημένης ρύθμισης οφειλών στο πλαίσιο της προστασίας 1ης κατοικίας (Ν. 4605/2019) και του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων εταίρων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών (Ν. 4469/2017)
  • που αφορούν σε πληρωμές δόσεων στο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών από προσωρινή διαταγή ή δικαστική απόφαση στο πλαίσιο του Νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν. 3869/2010)

Η αναστολή πληρωμών των ανωτέρω αφορά σε όσους έχουν πληγεί από την κρίση του κορωνοϊού.