Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών (toner & drum) προς κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους