Εξετάσεις πιστοποίησης διαχειριστών αφερεγγυότητας

Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης της Επιτροπής Εξετάσεων με τον πίνακα συμμετεχόντων, οι προγραμματισμένες εξετάσεις πιστοποίησης διαχειριστών αφερεγγυότητας θα πραγματοποιηθούν Πέμπτη 30/9/2021 & ώρα 18:00 .

Παρακαλούμε όπως εισέλθετε στον ακόλουθο σύνδεσμο για τη συμμετοχή σας:

https://keyd.gsis.gr/dsae/iif/faces/pages/index.xhtml?userRole=cec

Oδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικών Εξετάσεων Πιστοποίησης