Ενημερωτική εκδήλωση

Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:30, η ΕΓΔΙΧ και η KMPG διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση προς τους επαγγελματικούς φορείς για τις διαδικασίες αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, με τη χρηματοδότηση της ΕΕ μέσω της γενικής διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM). Περισσότερες πληροφορίες: Πρόσκληση και Agenda