Ενημερωτική εκδήλωση

Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00, η ΕΓΔΙΧ και η KMPG διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση προς τους εκπροσώπους ενώσεων καταναλωτών και τα φυσικά πρόσωπα για τις διαδικασίες αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, με τη χρηματοδότηση της ΕΕ μέσω της γενικής διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM). Περισσότερες πληροφορίες: Πρόσκληση και Agenda