Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την σύμβαση γενικών υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΕΓΔΙΧ στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων του Ταμείου Aνάκαμψης