Ανακοίνωση για την τροποποίηση Ειρηνοδικείων βάσει του ΠΔ 17/2023

Σας γνωστοποιούμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τη δημοσίευση του ΠΔ 17/2023 για τα Ειρηνοδικεία του ν. 4738/2020: https://ministryofjustice.gr/?p=9882