Ανακοίνωση

Θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, των συνυπεύθυνων προσώπων εταιριών που βρίσκονται σε λύση ή εκκαθάριση (ν.5043/2023,ΦΕΚ 91/Α’, άρθ. 75). Ξεκινάμε άμεσα τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου για την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία είναι απαραίτητη για την έναρξη της διαδικασίας.