Ανακοίνωση

Τίθεται σε εφαρμογή η Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό κριτηρίων καθορισμού των οικονομικά ασθενέστερων οφειλετών για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οικειοθελούς στήριξης πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων για την επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων με εμπράγματη ασφάλεια στην πρώτη κατοικία όπως τροποποιήθηκαν με το ΦΕΚ 2601/Β/21-4-23.

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους συνδράμει στην υλοποίηση του προγράμματος ως προς το πρώτο βήμα αυτού που είναι η έκδοση της σχετικής βεβαίωσης Οικονομικά Ασθενέστερου Οφειλέτη μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Η έκδοση της βεβαίωσης γίνεται με υποβολή αίτησης στο link: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/bebaiose-oikonomika-asthenesterou-opheilete

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αναφορικά με την τεχνική υλοποίηση της διαδικασίας υποβολής αίτησης για την έκδοση βεβαίωσης επισημαίνει συγκεκριμένα  ως προς:

  • Τις εκκρεμείς αιτήσεις: Όταν ο χρήστης εισέρχεται στην πλατφόρμα του ευάλωτου, εμφανίζεται μήνυμα πως εάν επιθυμεί έκδοση της βεβαίωσης για την επιδότηση επιτοκίου, να επιλέξει το κουμπί που εμφανίζεται. Με την επιλογή του, η αίτηση μεταφέρεται αυτόματα στη νέα πλατφόρμα και από εκεί συνεχίζει και ολοκληρώνει τη διαδικασία.
  • Τις μη-επιλέξιμες με βάση τα αρχικά κριτήρια: θα πρέπει οι χρήστες να ξανακάνουν αίτηση ακολουθώντας τον παραπάνω σύνδεσμο.