Νέα υπηρεσία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στην ψηφιακή πλατφόρμα myEGDIXlive.

Μετά την πεντάμηνη επιτυχημένη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας myEGDIXlive για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, όπου έχουν ήδη εξυπηρετηθεί περισσότεροι από 8,4 χιλιάδες οφειλέτες και σύμβουλοι με το ποσοστό ικανοποίησης τους να φτάνει στο 96%, εντάσσεται και δεύτερη υπηρεσία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση και παροχή πληροφόρησης.

Η νέα παρεχόμενη υπηρεσία ονομάζεται «Χορήγηση Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη, Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου Ευάλωτου Οφειλέτη και Χορήγηση Βεβαίωσης Οικονομικά Ασθενέστερου Οφειλέτη».

Προϋπόθεση για να εξυπηρετηθεί ο οφειλέτης από έναν εκπρόσωπο της Ειδικής Γραμματείας, είναι να έχει εκκινήσει αίτηση έστω σε μια από τις πλατφόρμες που υποστηρίζονται από την νέα παρεχόμενη υπηρεσία και συνδέονται με τις πλατφόρμες της ΕΓΔΙΧ, ήτοι:

  1. Πλατφόρμα υποβολής αίτησης χορήγησης Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη, ή/και
  2. Πλατφόρμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου Ευάλωτου Οφειλέτη ή/και
  3. Πλατφόρμα υποβολής αίτησης χορήγησης Βεβαίωσης Οικονομικά Ασθενέστερου Οφειλέτη.

Η διαδικασία για την κράτηση του ραντεβού μέσω βιντεοκλήσης ή δια τηλεφώνου, παραμένει ίδια και μπορεί να γίνει είτε μέσω της πλατφόρμας είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της ΕΓΔΙΧ, καλώντας στο 213 2125730.

Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη είτε απευθείας στη διεύθυνση myEGDIX.live.gov.gr, είτε μέσω του gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και Καθημερινότητα» και την υποενότητα «Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών».