Επιτροπή Εξετάσεων Πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 2023

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
100319 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
100318 ΠΗΛΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
100317 ΚΩΤΣΗΣ  ΦΩΤΙΟΣ
100316 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
100315 ΤΟΨΗ ΕΛΕΝΗ
100313 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
100308 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
100306 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
100304 ΔΡΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
100303 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
100302 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
100296 ΜΙΧΑΛΕΑ ΜΑΡΙΑ
100285 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
100281 ΖΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
100275 ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ