Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών προς κάλυψη των αναγκών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών προς κάλυψη των αναγκών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Τα προσφερόμενα αναλώσιμα υλικά θα πρέπει να είναι γνήσια (original).

Κατεβάστε την Πρόσκληση εδώ.