Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – ΄Α’ Φάση Διαγωνισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης ακινήτων, του Ν. 4738/2020 (άρθρο 218)